Home Livres Livres en Néerlandais COVID-19 : betrouwbare experten en ministers ?

COVID-19 : betrouwbare experten en ministers ?

5.00 

In de huidige Covid-19 crisis staat het begrip « vrije en geïnformeerde toestemming » centraal in het proces van massale vaccinatie met een substantie die zich nog in de experimentele fase bevindt.

Klik hier om dit boek te downloaden

Catégories : ,


EAN

ISBN

Pages

Format

Poche (12 /18 cm)

Editeur

COVID-19 : betrouwbare experten en ministers ?

In de huidige Covid-19 crisis staat het begrip « vrije en geïnformeerde toestemming » centraal in het proces van massale vaccinatie met een substantie die zich nog in de experimentele fase bevindt.

Dit begrip heeft betrekking op alle actoren die bij het beheer van deze crisis betrokken zijn, of het nu gaat om politici, artsen, journalisten, politieagenten, rechters, enz. Ieder van hen zou immers over de informatie moeten beschikken die hem in staat stelt met kennis van zaken te beslissen of hij de doxa van de regering wenst te volgen dan wel of hij meent zich ervan te moeten distantiëren, met name om de deontologische regels in verband met zijn beroep te eerbiedigen. Helaas lijkt het erop dat zij, zelfs als beroepsbeoefenaren met verantwoordelijkheden jegens de burgers, niet van deze informatie hebben kunnen gebruikmaken alsook de bevolking in het algemeen. De bedoeling van deze brochure is dus om, op een beknopte en voor iedereen begrijpelijke manier, een andere kijk op de Covid-crisis te bieden dan die van de regeringsdoxa, uitgaande van verschillende gezichtspunten, namelijk de geneeskunde, de epidemiologie, het recht en de deontologie, en zo ieder mens in staat te stellen keuzes te maken en acties te ondernemen op basis van « vrije en geïnformeerde toestemming ». Dit boek wordt verrijkt door talrijke referenties en een bibliografie die de lezer in staat stellen dieper in te gaan op de onderwerpen van bijzonder belang.


Votre livre "Programme Nutritionnel" de docteur Jacob GRATUIT :)

Nouvelle approche nutritionnelle selon le docteur JACOB, télécharger-le en version numérique gratuitement, sur votre boîte email.

Vous venez de recevoir une confirmation par email. Vérifiez que vous l'avez bien reçue :) Vérifiez bien votre dossier "spam" avant de nous contacter... les filtres anti-spams sont parfois un peu trop sensibles ! ;)